Kundesenter

Kontakt oss for bestilling av ditt neste arrangement.

Kristin Bruheim Sleveland
Director of Sales

kristin.bruheim.sleveland@choice.no
Direkte telefon: 32 77 28 34

Mari Fossland
Sales Manager

mari.fossland@choice.no
Mobil: 916 94 254

Kristin Indredavik
Sales Manager

kristin.indredavik@choice.no
Mobil: 992 78 558

Sara Ali
Group Coordinator


kundesenter.kongsberg@choice.no
Telefon: 32 77 28 76

Christiane Gripp
Group Coordinator


kundesenter.kongsberg@choice.no
Telefon: 32 77 28 76