Vi har kapasitet til å hjelpe

Dette er noe av det vi kan bidra med:

Alt er forandret, og akkurat nå har vi en overflod av arbeidsvillig personale som kan gjøre en viktig jobb et annet sted, for så å komme hjem til oss når ting er mer stabilt. Vi har også tomme hotell og tomme lokaler. La oss bruke disse ressursene til noe godt.

 

  • Vi har personale med høy kompetanse innen renhold.
  • Vi har personale med høy kompetanse innen leveranse av mat og varer.
  • Utleie av plasser til evakuering og karanteneopphold for personale eller privatpersoner som bor med smittede personer.
  • Vi har lokaler og gulvplass til leie til midlertidige helseinstitusjoner dersom sykehusene blir overfylt.
  • Vi kan tilby gode priser på overnatting for helsepersonell som jobber døgnet rundt, det samme gjelder for eventuell politi- og militærinnsats.
  • Vi kan tilby gode priser på lokaler som kan brukes som midlertidige lokaler for prøvetaking eller barnehager.
  • Vi kan tilby kort- og langsiktig utleie av lokaler for videokonferanse, lager, opplæring og annet.

Vi vil så gjerne hjelpe til med å finne løsninger på situasjoner som allerede er et faktum eller situasjoner som kan oppstå. 

 

Om eller når et behov oppstår, snakk med oss.

 

Fra alle oss i Nordic Choice Hotels

 

Henvendelse om bemanning:

Henvendelse om hotell og lokaler: